O'qishni ko'chirish va tiklash uchun ariza muddati tugadi!